Lokaliteter: Kvernebakken, Skjolden: 27.03.2007

Rapportør:Halvard Johan Bolstad
Lokalitet:Kvernebakken, Skjolden (Luster, Vestland)
Dato:27.03.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst23.03.2007


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring21.03.2007


Art:Bombus (Humler) 
Fenofase:Voksenstadiet27.03.2007


Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl) 
Fenofase:Voksenstadiet27.03.2007