Lokaliteter: Grønnlien: 14.04.2007

Rapportør:Frode Falkenberg
Lokalitet:Grønnlien (Bergen, Vestland)
Dato:14.04.2007
Registrert:16.04.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl) 
Fenofase:Voksenstadiet14.04.2007
Kommentar:1 ind.