Rogne: 15.06.2007

Norge»Innlandet»Øystre Slidre»Rogne»15.06.2007

Registrert informasjon

Rapportør:Rogne skule
Observatører:Rektor og elevar
Område:Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
Dato:15.06.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst09.04.2006


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst25.04.2006


Art:Heilo (Pluvialis apricaria) 
Fenofase:Ankomst28.04.2006


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst19.04.2006


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst25.04.2006


Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl) 
Fenofase:Voksenstadiet26.04.2006


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst24.04.2006


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst20.04.2006


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst25.04.2006


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst24.04.2006


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst22.04.2006


Art:Trane (Grus grus) 
Fenofase:Ankomst25.04.2006