Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Nesheim: 05.07.2007

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Arild Breistøl og Frode Falkenberg
Lokalitet:Nesheim (Voss, Vestland)
Dato:05.07.2007
Registrert:22.07.2007
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Abraxas sylvata (Almepraktmåler)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
Rødlistet art som er kjent fra Granvin fra før.
© Frode Falkenberg (05.07.2007)
Rødlistet art som er kjent fra Granvin fra før
© Frode Falkenberg (05.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Hypena proboscidalis (Neslenebbfly)
Antall:2
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (05.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Lomaspilis marginata (Randmåler)
Antall:3
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (05.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Pieris napi (Rapssommerfugl)
Antall:2
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Idaea aversata (Vinkelengmåler)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (05.07.2007)