Lokaliteter: Øvre Eidfjord: 30.04.2007

Rapportør:Alf Tore Mjøs
Observatører:Alf Tore Mjøs
Lokalitet:Øvre Eidfjord (Eidfjord, Vestland)
Dato:30.04.2007
Registrert:24.07.2007
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Lythria cruentaria (Purpurmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Observert og fotografert av Tanja Eyhorn. Aktiv om formiddagen. 
© Tanja Eyhorn (30.04.2007)