Lokaliteter: Sollia ved Atnsjøen: 20.07.2006

Rapportør:Frode Falkenberg
Lokalitet:Sollia ved Atnsjøen (Stor-Elvdal, Innlandet)
Dato:20.07.2006
Registrert:24.07.2007
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eriogaster arbusculae (Dvergbjørkspinner)
Antall:50
Voksestadium:Larve
Observasjonstype (sommerfugl):Tilfeldig
Leveområde:Fjell
© Frode Falkenberg (20.07.2007)
© Frode Falkenberg (20.07.2006)


Artsdatabanken logo
Art:Zygaena exulans (Fjellbloddråpesvermer)
Antall:15
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Tilfeldig
Leveområde:Fjell
© Frode Falkenberg (20.07.2006)


Artsdatabanken logo
Art:Plebejus idas (Idasblåvinge)
Antall:5
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Tilfeldig
Leveområde:Veikant
© Frode Falkenberg (20.07.2006)
Hunn
© Frode Falkenberg (20.07.2006)