Straumsfjellet: 29.04.2007

Norge»Hordaland»Fjell»Straumsfjellet»29.04.2007

Registrert informasjon

Rapportør:Olav Krogsæter
Observatører:Olav Krogsæter
Område:Straumsfjellet (Fjell, Hordaland)
Dato:29.04.2007
Registrert:25.07.2007
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til individuelle observasjoner:Lysfelle 25W UV-lysrør

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Lysfelle
Leveområde:Hei


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Lysfelle
Leveområde:Hei