Lokaliteter: Straumsfjellet: 29.04.2007

Rapportør:Olav Krogsæter
Observatører:Olav Krogsæter
Lokalitet:Straumsfjellet (Øygarden, Vestland)
Dato:29.04.2007
Registrert:25.07.2007
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til individuelle observasjoner:Lysfelle 25W UV-lysrør

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Lysfelle
Leveområde:Hei


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Lysfelle
Leveområde:Hei