Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Straumsfjellet: 21.06.2007

Rapportør:Olav Krogsæter
Observatører:Olav Krogsæter
Lokalitet:Straumsfjellet (Øygarden, Vestland)
Dato:21.06.2007
Registrert:26.07.2007
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til individuelle observasjoner:Lysfelle, 25W UV-lysrør
 Lysfelle, 25W UV-lysrør

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Korscheltellus fusconebulosa (Bregneroteter)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Lysfelle
Leveområde:Hei


Artsdatabanken logo
Art:Lacanobia thalassina (Busklundfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Lysfelle
Leveområde:Hei


Artsdatabanken logo
Art:Cabera exanthemata (Gul sankthansmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Lysfelle
Leveområde:Hei


Artsdatabanken logo
Art:Ochropleura plecta (Hvitkantfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Lysfelle
Leveområde:Hei


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe fluctuata (Vårbåndmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Lysfelle
Leveområde:Hei