Straumsfjellet: 22.06.2007

Norge»Vestland»Øygarden»Straumsfjellet»22.06.2007

Registrert informasjon

Rapportør:Olav Krogsæter
Observatører:Olav Krogsæter
Område:Straumsfjellet (Øygarden, Vestland)
Dato:22.06.2007
Registrert:26.07.2007
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til individuelle observasjoner:Lysfelle, 25W UV-lysrør
 Lysfelle, 25W UV-lysrør
 Lysfelle, 25W UV-lysrør
 Lysfelle, 25W UV-lysrør

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Korscheltellus fusconebulosa (Bregneroteter)
Antall:5
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Lysfelle
Observasjonstype (sommerfugl):Tilfeldig
Leveområde:Hei


Artsdatabanken logo
Art:Cabera exanthemata (Gul sankthansmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Lysfelle
Observasjonstype (sommerfugl):Tilfeldig
Leveområde:Hei


Artsdatabanken logo
Art:Caradrina clavipalpis (Husfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Tilfeldig
Leveområde:Hei


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia pulchellata (Revebjelledvergmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Lysfelle
Observasjonstype (sommerfugl):Tilfeldig
Leveområde:Hei


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia pulchellata (Revebjelledvergmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Tilfeldig
Observasjonstype (sommerfugl):Lysfelle
Leveområde:Hei


Artsdatabanken logo
Art:Oligia fasciuncula (Rødgult engfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Tilfeldig
Observasjonstype (sommerfugl):Lysfelle
Leveområde:Hei


Artsdatabanken logo
Art:Ceramica pisi (Rødt hagefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Tilfeldig
Observasjonstype (sommerfugl):Lysfelle
Leveområde:Hei


Artsdatabanken logo
Art:Rusina ferruginea (Skyggefly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Lysfelle
Observasjonstype (sommerfugl):Tilfeldig
Leveområde:Hei