Lokaliteter: Nordvik: 25.07.2007

Rapportør:Frode Falkenberg
Lokalitet:Nordvik (Bergen, Vestland)
Dato:25.07.2007
Registrert:27.07.2007
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til individuelle observasjoner:Lysfelle: Laken og ei uv-sparepære fra Clas O.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Cerapteryx graminis (Gressmarkfly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Lysfelle
Leveområde:Hage/park


Artsdatabanken logo
Art:Anaplectoides prasina (Grønt skogfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Lysfelle
Leveområde:Hage/park
Ny art for Bergen kommune iflg. Norlep<br />
© Frode Falkenberg (25.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Noctua pronuba (Hagebåndfly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Lysfelle
Leveområde:Hage/park


Artsdatabanken logo
Art:Alcis repandata (Skogbarkmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Lysfelle
Leveområde:Hage/park
© Frode Falkenberg (25.07.2007)