Kristianborgvannet: 05.08.2007

Norge»Vestland»Bergen»Kristianborgvannet»05.08.2007

Registrert informasjon

Rapportør:Arild Breistøl
Observatører:Arild Breistøl
Område:Kristianborgvannet (Bergen, Vestland)
Dato:05.08.2007
Registrert:06.08.2007
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Agriphila straminella (Blek nebbmott)
Antall:20
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Tilfeldig
Leveområde:Veikant
© Arild Breistøl (05.08.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Camptogramma bilineata (Gullmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Tilfeldig
Leveområde:Veikant
© Arild Breistøl (05.08.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Tilfeldig
Leveområde:Veikant
© Arild Breistøl (05.08.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Tilfeldig
Leveområde:Veikant
© Arild Breistøl (05.08.2007)