Bildefjellet: 12.08.2007

Norge»Vestland»Øygarden»Bildefjellet»12.08.2007

Registrert informasjon

Rapportør:Olav Krogsæter
Observatører:Olav Krogsæter
Område:Bildefjellet (Øygarden, Vestland)
Dato:12.08.2007
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til individuelle observasjoner:Funnet ved stien til Bildefjellet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Acronicta euphorbiae (Blågrått kveldfly)
Antall:1
Voksestadium:Larve
Observasjonstype (sommerfugl):Tilfeldig
Leveområde:Hei
Larve av blågrått kveldfly funnet ved stien som går til Bildefjellet.
© Olav Krogsæter (12.08.2007)