Sørstraumen: 31.07.1990

Norge»Troms»Kvænangen»Sørstraumen»31.07.1990

Registrert informasjon

Rapportør:Kristin Kaspersen
Observatører:Kristin Kaspersen
Område:Sørstraumen (Kvænangen, Troms)
Dato:31.07.1990
Registrert:23.08.2007
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til individuelle observasjoner:Fanget på dagtid på eng som tidligere har vært dyrket/brukt som beite for sau.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Argynnis aglaja (Aglajaperlemorvinge)
Antall:6
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Tilfeldig
Leveområde:Eng