Sørstraumen: 30.07.1990

Norge»Troms»Kvænangen»Sørstraumen»30.07.1990

Registrert informasjon

Rapportør:Kristin Kaspersen
Observatører:Kristin Kaspersen
Område:Sørstraumen (Kvænangen, Troms)
Dato:30.07.1990
Registrert:23.08.2007
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til individuelle observasjoner:Fanget i varm sandskråning i utkant av eng.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Hesperia comma (Kommasmyger)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Tilfeldig
Leveområde:Eng