Lokaliteter: Sandtjørn, Byen: 23.08.2007

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Sandtjørn, Byen (Eidfjord, Vestland)
Dato:23.08.2007
Registrert:27.08.2007
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Boloria napaea (Fjellperlemorvinge)
Antall:6
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (23.08.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Entephria caesiata (Grå bergmåler)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen