Lokaliteter: Rauhelleren: 03.07.2007

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Arild Breistøl og Frode Falkenberg
Lokalitet:Rauhelleren (Nore og Uvdal, Viken)
Dato:03.07.2007
Registrert:04.09.2007
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til individuelle observasjoner:Satt på veggene på Rauhelleren turisthytte i 3-4 grader, regn og sluddvær.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Apamea remissa (Slåttengfly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Tilfeldig
Leveområde:Fjell
M&oslash;rk form<br />
© Frode Falkenberg (03.07.2007)