Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Bjårvatnet: 01.06.2007

Rapportør:Kjell Mjølsnes
Observatører:Kjell Mjølsnes
Lokalitet:Bjårvatnet (Hå, Rogaland)
Dato:01.06.2007
Registrert:05.09.2007
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Actinotia polyodon (Tannet perikumfly)
Antall:1
Kjønn:Ukjent
Voksestadium:Voksen
Levende?:Ja