Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Grønnlien: 07.09.2007

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Grønnlien (Bergen, Vestland)
Dato:07.09.2007
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til individuelle observasjoner:Satt under utelampa like etter midnatt.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Tilfeldig
Leveområde:Hage/park


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe fluctuata (Vårbåndmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Tilfeldig
Leveområde:Hage/park
© Frode Falkenberg (07.09.2007)