Lokaliteter: Drangedal: 14.08.2007

Rapportør:Kjell Tore Vogsland
Observatører:Kjell Tore Vogsland
Lokalitet:Drangedal (Drangedal, Vestfold og Telemark)
Dato:14.08.2007
Registrert:10.09.2007
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Dendrolimus pini (Furuspinner)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Kjell Tore Vogsland (14.08.2007)