Lokaliteter: Abelvær: 04.10.2006

Rapportør:Per Inge Værnesbranden
Observatører:Per Inge Værnesbranden
Lokalitet:Abelvær (Nærøysund, Trøndelag)
Dato:04.10.2006
Registrert:24.09.2007
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til individuelle observasjoner:Sett i hager

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa atalanta (Admiral)
Antall:5
Kjønn:Ukjent
Voksestadium:Ukjent
Levende?:Ja
Leveområde:Hage/park