Lokaliteter: Grønnlien: 22.09.2007

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Grønnlien (Bergen, Vestland)
Dato:22.09.2007
Registrert:24.09.2007
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til individuelle observasjoner:Satt under sine respektive utelys.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Allophyes oxyacanthae (Irrfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Tilfeldig
Leveområde:Hage/park


Artsdatabanken logo
Art:Agrochola helvola (Rødt høstfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Tilfeldig
Leveområde:Hage/park
© Frode Falkenberg (22.09.2007)