Langavatnet: 30.06.2007

Norge»Vestland»Eidfjord»Langavatnet»30.06.2007

Registrert informasjon

Rapportør:Alf Tore Mjøs
Observatører:Alf Tore Mjøs
Område:Langavatnet (Eidfjord, Vestland)
Dato:30.06.2007
Registrert:27.09.2007
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Zygaena exulans (Fjellbloddråpesvermer)
Antall:4
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (30.06.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Anarta melanopa (Svartflekkheifly)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (30.06.2007)
© Alf Tore Mjøs (30.06.2007)