Lokaliteter: Revtangen Ornitologiske Stasjon: 20.08.2007

Rapportør:Alf Tore Mjøs
Observatører:Alf Tore Mjøs
Lokalitet:Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Dato:20.08.2007
Registrert:29.09.2007
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Xanthia icteritia (Blekt gulfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Lysfelle
Leveområde:Jordbruksområde
© Alf Tore Mjøs (20.08.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Agrotis ipsilon (Langvingejordfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Kommentar:Robinson lysfelle 125 W
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (20.08.2007)