Lokaliteter: Mollandskjær: 13.08.2007

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Mollandskjær (Grimstad, Agder)
Dato:13.08.2007
Registrert:30.10.2007
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Lummert og 16 grader fram til kl. 24.
Kommentar til metode:125 W UV-pære.
Observasjonstype:Duk/laken og lys
 Duk/laken og lys

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eilema depressa (Barlavspinner)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (13.08.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Apotomis betuletana (Bjørkeløvvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xestia c-nigrum (C-tegnet bakkefly)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (13.08.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Cydia splendana (Eikeglansvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Noctua janthe (Fiolett båndfly)
Antall:4
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (13.08.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Crypsedra gemmea (Flekkfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (13.08.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll)
Antall:6
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Sciota hostilis (Ospesmalmott)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (13.08.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Lomaspilis marginata (Randmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia icterata (Rustdvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (13.08.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Lycophotia porphyrea (Røsslyngfly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Apamea monoglypha (Stort engfly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eilema complana (Sølvgrå lavspinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (13.08.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Noctua comes (Variabelt båndfly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen