Erdal: 26.07.2007

Norge»Hordaland»Eidfjord»Erdal»26.07.2007

Registrert informasjon

Rapportør:Alf Tore Mjøs
Observatører:Alf Tore Mjøs
Område:Erdal (Eidfjord, Hordaland)
Dato:26.07.2007
Registrert:03.11.2007
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonsttype:Duk/laken og lys
Kommentar til metode:Robinson lysfelle med 125 W pære
Kommentar til funn:Blandingshabitat av eng og løvdominert skog.
Observasjonsttype:Lysfelle
Kommentar til metode:Robinsonfelle med 125 W kvikksølvpære.
Kommentar til funn:Løvskogdominert, men også innslag av jorde, frukthage, barskog.
Observasjonsttype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Craniophora ligustri (Askekveldfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (26.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Biston betularia (Bjørkelurvemåler)
Antall:17
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (26.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Cyclophora albipunctata (Bjørkeløvmåler)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (26.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Pheosia gnoma (Bjørketannspinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (26.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Peribatodes secundaria (Fjærbarkmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Kommentar:1. funn i HO
I følge NORLEP er dette første funn i Hordaland og det hittil nordligste i Norge.
© Alf Tore Mjøs (26.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Polia nebulosa (Grått hakefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (26.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Anania terrealis (Jordengmott)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
Første funn i Hordaland i moderne tid (dvs. "etter krigen"....)
© Alf Tore Mjøs (26.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Geometra papilionaria (Kjempebladmåler)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (26.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Pempelia palumbella (Lyngsmalmott)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
Ny for Eidfjord kommune.
© Alf Tore Mjøs (26.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Hoplodrina octogenaria (Lyst ringurtefly)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (26.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Oligia latruncula (Rettlinjet engfly)
Antall:5
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (26.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Venusia cambrica (Rognemåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (26.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (26.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Apamea monoglypha (Stort engfly)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (26.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Mythimna ferrago (Teglrødt gressfly)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs


Artsdatabanken logo
Art:Xestia triangulum (Triangelbakkefly)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (26.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Argolamprotes micella
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (26.07.2007)