Simadalen: 19.07.2007

Norge»Hordaland»Eidfjord»Simadalen»19.07.2007

Registrert informasjon

Rapportør:Alf Tore Mjøs
Observatører:Alf Tore Mjøs
Område:Simadalen (Eidfjord, Hordaland)
Dato:19.07.2007
Registrert:03.11.2007
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:Ny art for Eidfjord kommune
Observasjonsttype:Duk/laken og lys
Kommentar til funn:Ny art for Eidfjord kommune
Observasjonsttype:Duk/laken og lys

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Scopula incanata (Bergurtemåler)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
Ny art for Eidfjord kommune. Lokaliteten er kantsone mot eng, artsrik løvskog rundt.
© Alf Tore Mjøs (19.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Archips xylosteana (Spraglet bjellevikler)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
Ny art for Eidfjord kommune
© Alf Tore Mjøs (19.07.2007)