Lokaliteter: Nordhagan: 17.07.2006

Rapportør:John Martin Mjelde
Observatører:John Martin Mjelde
Lokalitet:Nordhagan (Rælingen, Viken)
Dato:17.07.2006
Registrert:06.11.2007
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Aphantopus hyperantus (Gullringvinge)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Martin Mjelde (17.07.2006)


Artsdatabanken logo
Art:Pieris rapae (Liten kålsommerfugl)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Martin Mjelde (17.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Pieris napi (Rapssommerfugl)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Martin Mjelde (17.07.2006)