Lokaliteter: Fornebu, Lilløyplassen: 15.04.2007

Rapportør:John Martin Mjelde
Observatører:John Martin Mjelde
Lokalitet:Fornebu, Lilløyplassen (Bærum, Viken)
Dato:15.04.2007
Registrert:08.11.2007
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Duk/laken og lys

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Martin Mjelde (15.04.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Anticlea badiata (Brun rosemåler)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupsilia transversa (Bølgefly)
Antall:8
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Triphosa dubitata (Kobbermåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Martin Mjelde (15.04.2007)