Lokaliteter: Nordvik: 24.06.2007

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Nordvik (Bergen, Vestland)
Dato:24.06.2007
Registrert:10.11.2007
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:Søkte næring i relativt avblomstrete rhododendron kl. 17:20.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Anarta myrtilli (Rødt heifly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (24.06.2007)