Lokaliteter: Fanafjellsvegen: 22.11.2007

Rapportør:Bjarne Andersen
Lokalitet:Fanafjellsvegen (Bergen, Vestland)
Dato:22.11.2007
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Erannis defoliaria (Stor frostmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Bjarne B L Andersen (22.11.2007)