Liset: 23.08.2007

Norge»Vestland»Eidfjord»Liset»23.08.2007

Registrert informasjon

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg og Terje Lislevand
Område:Liset (Eidfjord, Vestland)
Dato:23.08.2007
Registrert:23.11.2007
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Lettskyet og pent, gjennomsnittstemp. ca. 8 grader
Kommentar til metode:125 W UV pære og lake opp fra 24:00 til 04:00
Observasjonstype:Duk/laken og lys

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Udea lutealis (Blek engmott)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (23.08.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Eulithis populata (Blåbærmåler)
Antall:5
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (23.08.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Thera cognata (Brun einerbarmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (23.08.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Dysstroma truncata (Bueskogmåler)
Antall:3
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (23.08.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Eana incanana (Bueskyggevikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Perizoma alchemillata (Dålundmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Mener dette er en dålundmåler, selv om innsnevringen i det hvite båndet på forvingen muligens kan være kompatibelt med nelliklundmåler. De doble hvite strekene lenger oppe og inne mot kroppen stemmer i alle fall bra med dålundmåler.
© Frode Falkenberg (23.08.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe decoloraria (Fiolett båndmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (23.08.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Autographa pulchrina (Fiolettbrunt metallfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (23.08.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Entephria caesiata (Grå bergmåler)
Antall:20
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (23.08.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Pandemis corylana (Hasselbladvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (23.08.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Xestia baja (Kantplettbakkefly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (23.08.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Graphiphora augur (Krattfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (23.08.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Epipsilia grisescens (Lyst klippefly)
Antall:4
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (23.08.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Eurois occulta (Mørkt skogfly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (23.08.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Brachylomia viminalis (Rotstrekvierfly)
Antall:17
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (23.08.2007)
Mørk utgave av arten.
© Frode Falkenberg (23.08.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
Antall:6
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (23.08.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia ramella (Svartflekket kveldvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (23.08.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Dysstroma citrata (Vinkelskogmåler)
Antall:11
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (23.08.2007)