Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Fornebu, Lilløyplassen: 30.06.2007

Rapportør:John Martin Mjelde
Observatører:John Martin Mjelde
Lokalitet:Fornebu, Lilløyplassen (Bærum, Viken)
Dato:30.06.2007
Registrert:06.12.2007
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Skyet
Kommentar til metode:2 Lysfeller 125W + 400W HQL
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Lacanobia contigua (Broket lundfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Martin Mjelde (30.06.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Cucullia absinthii (Burothettefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Macaria liturata (Furubuemåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Martin Mjelde (30.06.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Cabera exanthemata (Gul sankthansmåler)
Antall:5
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Apamea sublustris (Gulbrunt engfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia centaureata (Hvit dvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Martin Mjelde (30.06.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Cabera pusaria (Hvit sankthansmåler)
Antall:5
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hemithea aestivaria (Krattbladmåler)
Antall:4
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Martin Mjelde (30.06.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Euplexia lucipara (Lyktebærerfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Martin Mjelde (30.06.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Hoplodrina octogenaria (Lyst ringurtefly)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Martin Mjelde (30.06.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Campaea margaritaria (Løvskogmåler)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Martin Mjelde (30.06.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Hypena proboscidalis (Neslenebbfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Martin Mjelde (30.06.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Sideridis reticulata (Nettnellikfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Scoparia pyralella (Prydmosemott)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Martin Mjelde (30.06.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Leucania obsoleta (Punktgressfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Martin Mjelde (30.06.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Ceramica pisi (Rødt hagefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Martin Mjelde (30.06.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Rhyacia simulans (Sandmarkfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Martin Mjelde (30.06.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Pterapherapteryx sexalata (Seljetungemåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Rusina ferruginea (Skyggefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Martin Mjelde (30.06.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Diachrysia chrysitis (Større båndmetallfly)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cidaria fulvata (Svovelmåler)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Martin Mjelde (30.06.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Chilo phragmitella (Takrørnebbmott)
Antall:3
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Martin Mjelde (30.06.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Actinotia polyodon (Tannet perikumfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Martin Mjelde (30.06.2007)

Andre bilder

© John Martin Mjelde (30.06.2007)