Lokaliteter: Innvær: 11.02.2008

Rapportør:Odd Hallaråker
Observatører:Odd Hallaråker
Lokalitet:Innvær (Bømlo, Vestland)
Dato:11.02.2008
Registrert:15.02.2008
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Phigalia pilosaria (Marsmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Ingen funn i Sunnhordland fra før
© Odd Hallaråker (11.02.2008)
© Odd Hallaråker (11.02.2008)