Lokaliteter: Gjedlakleive: 10.02.2008

Rapportør:John Grønning
Observatører:John Grønning
Lokalitet:Gjedlakleive (Bjerkreim, Rogaland)
Dato:10.02.2008
Registrert:17.02.2008
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eupsilia transversa (Bølgefly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (10.02.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Phigalia pilosaria (Marsmåler)
Antall:7
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (10.02.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (10.02.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Agriopis marginaria (Vårfrostmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (10.02.2008)