Lokaliteter: Hallaråkervegen 169: 18.02.2008

Rapportør:Odd Hallaråker
Observatører:Odd Hallaråker
Lokalitet:Hallaråkervegen 169 (Bømlo, Vestland)
Dato:18.02.2008
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Stille, lettyr 6*C
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Odd Hallaråker (18.02.2008)
© Odd Hallaråker (18.02.2008)