Lokaliteter: Grønnlien: 19.02.2008

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Grønnlien (Bergen, Vestland)
Dato:19.02.2008
Registrert:21.02.2008
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:7 grader, overskyet og høy luftfuktighet.
Kommentar til metode:Satt under utelys.
Observasjonstype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Agonopterix heracliana
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Kun et enkelt langsgående bånd på undervingens cilier. Sjekket i stereolupe.
© Frode Falkenberg (19.02.2008)