Lokaliteter: Grønnlien: 24.02.2008

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Grønnlien (Bergen, Vestland)
Dato:24.02.2008
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:Satt på veggen inne i gangen.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Agonopterix heracliana
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen