Lokaliteter: Gran: 23.02.2008

Rapportør:Pål Mølnvik
Observatører:Pål Mølnvik
Lokalitet:Gran (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
Dato:23.02.2008
Registrert:11.03.2008
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:Funnet under restaurering av et gammelt hus. Dyret sitter på samme plass 11. mars 2008.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Scoliopteryx libatrix (Flikfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Pål Mølnvik (23.02.2008)