Lokaliteter: Presthammer: 19.02.2008

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Presthammer (Karmøy, Rogaland)
Dato:19.02.2008
Registrert:15.04.2008
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Mompha langiella
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:i garsjevindu