Lokaliteter: Hansbråtan: 12.05.2008

Rapportør:Geir Mathiesen
Observatører:Geir Mathiesen
Lokalitet:Hansbråtan (Flå, Viken)
Dato:12.05.2008
Registrert:22.05.2008
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle
 Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Celastrina argiolus (Vårblåvinge)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen