Lokaliteter: Revtangen Ornitologiske Stasjon: 29.05.2008

Rapportør:Alf Tore Mjøs
Observatører:Alf Tore Mjøs
Lokalitet:Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Dato:29.05.2008
Registrert:01.06.2008
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Robinson lysfelle 125 W kvikksølvpære
Observasjonstype:Lysfelle
Kommentar til metode:Robinson lysfelle med 125 W kvikksølvpære
Observasjonstype:Lysfelle
Kommentar til metode:Robinson lysfelle med 125 W kvikksølvpære
Kommentar til funn:Blandingsskog dominert av gran i kulturlandskap, nærhet til sanddynevegetasjon
Observasjonstype:Lysfelle
 Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Macrothylacia rubi (Bringebærspinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (29.05.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Diarsia rubi (Bringebærteglfly)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Diarsia rubi (Bringebærteglfly)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Caradrina morpheus (Brunt urtefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Caradrina morpheus (Brunt urtefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (29.05.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Autographa gamma (Gammafly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Autographa gamma (Gammafly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lacanobia oleracea (Hagelundfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lacanobia oleracea (Hagelundfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ochropleura plecta (Hvitkantfly)
Antall:4
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ochropleura plecta (Hvitkantfly)
Antall:4
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (29.05.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Pterostoma palpina (Nebbspinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (29.05.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Spilosoma lubricipeda (Punkttigerspinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (29.05.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Oligia latruncula (Rettlinjet engfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (29.05.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Oligia latruncula (Rettlinjet engfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pyla fusca (Sotsmalmott)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Ny for Jæren
I følge Artskart er dette første funn på Jæren. Arten er påvist en gang i Stavanger på 70-tallet, og tre ganger i Suldal på 200-tallet.
© Alf Tore Mjøs (29.05.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Deilephila elpenor (Stor snabelsvermer)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (29.05.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Apamea sordens (Åkerengfly)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Apamea sordens (Åkerengfly)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agrotis exclamationis (Åkerjordfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen