Lokaliteter: Leitene: 22.05.2008

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Leitene (Karmøy, Rogaland)
Dato:22.05.2008
Registrert:05.06.2008
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Rhopobota myrtillana (Blåbærhakevikler)
Merknad:Svært stort antall
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Svermende i svært stort antall.
© Leiv Tommas Haugen (22.05.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis unguicella (Røsslyngsigdvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Neofaculta ericetella
Merknad:vanlig
Voksestadium:Voksen
© Leiv Tommas Haugen (22.05.2008)