Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Rusdalsåni: 01.06.2008

Rapportør:Alf Tore Mjøs
Observatører:Alf Tore Mjøs
Lokalitet:Rusdalsåni (Lund, Rogaland)
Dato:01.06.2008
Registrert:05.06.2008
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Ufullstendig fangstnatt grunnet trøblete strømaggregat
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Macrothylacia rubi (Bringebærspinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (01.06.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Lacanobia thalassina (Busklundfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (01.06.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Macaria liturata (Furubuemåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (01.06.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Syndemis musculana (Grå bladvikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (01.06.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Macaria notata (Gul buemåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (01.06.2008)
© Alf Tore Mjøs (01.06.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Eulia ministrana (Skumringsvikler)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (01.06.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Rusina ferruginea (Skyggefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (01.06.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Actinotia polyodon (Tannet perikumfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (01.06.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Odontopera bidentata (Tannmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (01.06.2008)
© Alf Tore Mjøs (01.06.2008)