Lokaliteter: Rolland: 06.06.2008

Rapportør:Egil Frantzen
Observatører:Egil Frantzen
Lokalitet:Rolland (Bergen, Vestland)
Dato:06.06.2008
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:pent vær
Kommentar til metode:125 w kvikksølvpære
Observasjonstype:Annet
Værforhold:pent vær
Kommentar til metode:125 w kvikksølvpære
Observasjonstype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Rheumaptera undulata (Bølgeduskmåler)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Egil Frantzen (06.06.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Autographa pulchrina (Fiolettbrunt metallfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Egil Frantzen (06.06.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Cabera pusaria (Hvit sankthansmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acronicta leporina (Hvitt kveldfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Egil Frantzen (06.06.2008)
© Egil Frantzen (06.06.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Tethea or (Ospehalvspinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eulia ministrana (Skumringsvikler)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Odontopera bidentata (Tannmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen