Lokaliteter: Drangedal: 29.05.2008

Rapportør:Kjell Tore Vogsland
Observatører:Kjell Tore Vogsland
Lokalitet:Drangedal (Drangedal, Vestfold og Telemark)
Dato:29.05.2008
Registrert:08.06.2008
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia tantillaria (Grandvergmåler)
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Kjell Tore Vogsland (29.05.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Neofaculta ericetella
Leveområde:Barskog
Voksestadium:Voksen
© Kjell Tore Vogsland (29.05.2008)