Rolland: 09.06.2008

Norge»Hordaland»Bergen»Rolland»09.06.2008

Registrert informasjon

Rapportør:Egil Frantzen
Observatører:Egil Frantzen
Område:Rolland (Bergen, Hordaland)
Dato:09.06.2008
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:overskyet vær,
Kommentar til metode:125 w kvikksølvpære
Observasjonsttype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Lacanobia thalassina (Busklundfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hada plebeja (Gulflekkfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Oligia latruncula (Rettlinjet engfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Egil Frantzen (09.06.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Ceramica pisi (Rødt hagefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen