Revtangen Ornitologiske Stasjon: 31.05.2008

Norge»Rogaland»Klepp»Revtangen Ornitologiske Stasjon»31.05.2008

Registrert informasjon

Rapportør:Alf Tore Mjøs
Observatører:Alf Tore Mjøs
Område:Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Dato:31.05.2008
Registrert:11.06.2008
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Robinson lysfelle med 125 W kvikksølvpære
Kommentar til funn:Kantsone mot kulturmark.
Observasjonsttype:Lysfelle
Kommentar til funn:Ny art for Klepp kommune, i flg NORLEP kun 2.funn i RO.
Observasjonsttype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Diarsia rubi (Bringebærteglfly)
Antall:4
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Caradrina morpheus (Brunt urtefly)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xestia c-nigrum (C-tegnet bakkefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (31.05.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Autographa gamma (Gammafly)
Antall:5
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lacanobia oleracea (Hagelundfly)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aphomia sociella (Humlebolvoksmott)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (31.05.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Plusia festucae (Langstreket metallfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (31.05.2008)
© Alf Tore Mjøs (31.05.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Euplexia lucipara (Lyktebærerfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (31.05.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Hadena bicruris (Mørkt nellikfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Spilosoma lubricipeda (Punkttigerspinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis geminana (Stor seljesigdvikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Ny art for Klepp. I flg. NORLEP kun funn nr. 2 i RO.
© Alf Tore Mjøs (31.05.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Apamea sordens (Åkerengfly)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agrotis exclamationis (Åkerjordfly)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen