Lokaliteter: Bergsaunseteren: 12.07.2008

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Bjørn Berg, Trond Einar Brobakk og Frode Falkenberg
Lokalitet:Bergsaunseteren (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
Dato:12.07.2008
Registrert:17.07.2008
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol og ca. 20 grader.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Crambus pascuella (Beitenebbmott)
Antall:2
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agriphila straminella (Blek nebbmott)
Antall:3
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aricia eumedon (Brun blåvinge)
Antall:2
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
Er foreløpig noe usikker på denne og tar gjerne imot kommentar på e-post frode@cyberbirding.no. Vi fikk dessverre ikke sett undervingene på de to individene som flagret rundt på enga.
© Frode Falkenberg (12.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Macaria brunneata (Brun buemåler)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (12.07.2008)
© Frode Falkenberg (12.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Boloria selene (Brunflekket perlemorvinge)
Antall:2
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Erebia ligea (Fløyelsringvinge)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (12.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe montanata (Hvit båndmåler)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lycaena hippothoe (Purpurgullvinge)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (12.07.2008)
© Frode Falkenberg (12.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Pieris napi (Rapssommerfugl)
Antall:2
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cnephasia asseclana (Spraglet gråvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (12.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Stenoptilia pterodactyla (Tveskjeggveronikafjærmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Ny norsk nordgrense.