Lokaliteter: Fanafjellsvegen: 27.07.2008

Rapportør:Bjarne Andersen
Lokalitet:Fanafjellsvegen (Bergen, Vestland)
Dato:27.07.2008
Registrert:28.07.2008
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol og varmt
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Maniola jurtina (Rappringvinge)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Bjarne B L Andersen (27.07.2008)