Lokaliteter: Fanafjellsvegen: 29.07.2008

Rapportør:Bjarne Andersen
Lokalitet:Fanafjellsvegen (Bergen, Vestland)
Dato:29.07.2008
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Lycaena phlaeas (Ildgullvinge)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Bjarne B L Andersen (29.07.2008)